Institutionen för fysik och astronomi bildades den 1 januari 2010 genom en sammanslagning av institutionen för fysik och astronomi och institutionen för fysik och materialvetenskap.

Institutionen för fysik och astronomi har tre huvuduppgifter; Utbildning, Forskning och Samhällssamverkan, vilka utförs inom Astronomi och rymdfysik, Fysikens didaktik, Högenergifysik, Jonfysik, Kärnfysik, Materialfysik, Materialteori, Molekyl och kondenserande materiens fysik, Teoretisk fysik, och Tillämpad kärnfysik
Ni hittar oss i Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Aktuellt

Sök senast 15 april

Sista ansökningsdag till höstens utbildningar är 15 april. Du gör din ansökan på http://antagning.se

Efter 15 april stänger anmälan till Uppsala universitets utbildningar. 15 juli öppnar sen anmälan,
men bara för program och kurser där det kan finnas platser kvar.

http://www.uu.se/utbildning

ESA's billion-star Galactic Surveyor 'Gaia' successfully launched

After seven years of preparation, the ESA cornerstone mission Gaia was successfully launched from French Guyana at 1012 h (CET) on the 19th of December. It is now on its way to Lagrange point 2, 1.5 million kilometers outside Earth's orbit.

Several scientists from the Department of Physics and Astronomy have had active roles in the Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC), a team of some 400 scientists around Europe which has prepared the software side of the mission. Soon, this software will be put to the test on actual Gaia data. This moment is of course anxiously awaited.

Kungl. Vetenskaps-Societeten prisar fysiker

Kungl. Vetenskaps-Societeten, som är Sveriges äldsta akademi grundad 1710, har vid sin årliga "Societetens dag" den 3 september delat ut priser till tre fysiker vid vår institution:

Joseph Minahan fick Thuréus-priset "för banbrytande utveckling av teoretisk fysik för fundamentala kvantfält och supersträngar" och höll vid prisceremomin föredraget "The Heisenberg ferromagnet: An old idea appearing in new physics".

Rikard Enberg fick Benzeliusbelöning "för hans teoretiska bidrag till förståelsen av elementarpartikelkollisioner vid högenergiacceleratorer".

Annica Black-Schaffer fick Benzeliusbelöning "för hennes framstående forskning gällande supraledning, Dirac-fysik och Majorana-fermioner".

Institutionen gratulerar!

Kommande seminarier

TBA

Föreläsare: 
Marcin Berlowski
Institution: 
NCBJ
Tid: 
2014-04-24 15:15 - 16:15
Plats: 
Å 12167
Typ: 
Nuclear and Particle Physics

ARIANNA project in Antarctica

Föreläsare: 
Corey Reed
Institution: 
University of California, Irvine, USA
Tid: 
2014-05-08 15:15 - 16:15
Plats: 
Å11167
Typ: 
Nuclear and Particle Physics

To be added

TBA (Lattice QCD)

Föreläsare: 
Christopher Thomas
Tid: 
2014-05-15 15:15 - 16:15
Plats: 
Å12167
Typ: 
Nuclear and Particle Physics

Kurskansli Fysik

Kurskansliet har inga fasta öppettider, men det är öppet när vi är på kansliet. Det går bra att boka in ett besök via epost.

Tel: 018 471 3516

Epost: kurskansli@physics.uu.se

Tentamensutlämningen sköts numera av studentservice.
Marika och Rob
bloggar om livet som fysikstudent i Uppsala.