Institutionen för fysik och astronomi

Fysik och astronomi

Forskningen inom fysik och astronomi vid Uppsala universitet berör allt från det ofattbart lilla till det stora. Forskningen bedrivs inom energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum och hela spektrumet avspeglar sig också i institutionens utbildning i kurser och program.

Diversity in the cultures of physics - bilateral sommarskola med Barcelona

Uppsala universitet medverkar för fjärde gången i ett bilateralt sommarskoleprojekt om fysik, internationella nätverk samt mångfald och genus inom fysik. Tidigare skolor har hållits tillsammans med Berlin, Sheffield och Manchester, men i år har turen kommit till Universitat de Barcelona och Universitat Autonoma de Barcelona. Skolan äger rum under totalt fyra veckor, med en två veckors paus, i juli och augusti 2018.

Målgruppen är unga fysiker som läser fysik på masternivå eller avancerad kandidatnivå och uppmuntrar särskilt kvinnliga sökande.

Syftet med skolan är att ge inspiration, idéer och verktyg i form av kunskap och nätverk, för en fortsatt karriär inom fysik. Förutom fysikföreläsningar, besök vid olika forskningsanläggningar och deltagande i lokala forskargrupper kommer skolan även innefatta seminarier och workshops kring mångfald, genus, förebilder och normer i fysiken och fysikvärlden. 

Datum för sommarskolan
Barcelona: 16 – 29:e juli, 2018
Uppsala: 13 – 26:e augusti, 2018

Anmälan
Sista anmälningsdag: 26:e mars 2018

Kontakt: Karin Schönning, karin.schonning@physics.uu.se

Läs mer om sommarskolan