Vill du lära dig mer om astronomi?

I Uppsala finns det ett brett utbud av kurser för den nyfikne som vill veta mer om universum och dess objekt. Beroende på dina önskemål och din bakgrund kan du läsa kurser på flera olika nivåer, allt från populärvetenskapliga kurser till kurser på masternivå. Kurserna varierar från teori och databehandling till praktiska observationer med Westerlundteleskopet ett av Sveriges största teleskop. Om man vill bli astronom är den vanligaste vägen via kandidat- och master programmet i fysik. Anmälan till kurser och program görs på studera.nu.

Om du har frågor angående kurser, program eller examensarbete i astronomi, kontakta gärna Lisa.Rosen@physics.uu.se

Grundnivå - baskurser

Dessa kan du söka som har grundläggande behörighet och vill läsa på en populärvetenskaplig nivå.

Vårtermin

Sommar

Hösttermin

Grundnivå - fortsättningskurser

Dessa kurser kan du söka som har läst matematik 30 hp och fysik 60 hp på högskolan. Astrofysik I är en nyckelkurs om man vill läsa mer avancerad astronomi, och är ofta (men inte alltid) ett förkunskapskrav för vidare utbildning.

Hösttermin

Vårtermin

Avancerad nivå

Dessa kurser kan du söka som läser på masternivå.

Vårtermin

Hösttermin

För mer information om kurser, se institutionens hemsida, http://www.physics.uu.se/sv/page/fysikutbildning-vid-uppsala-universitet

Examensarbete i Astronomi

Avdelningen erbjuder examensarbeten både på kandidat- och masternivå. Du kan välja mellan många olika områden och projekt inom den astronomiska forskningen: observationsdata, modellering, statistiska undersökningar från databaser, litteraturstudier, m.m.

För mer information om examensarbeten, se:
http://www.physics.uu.se/sv/page/examensarbete-i-astronomi-och-rymdfysik