The department of Physics and Astronomy was formed in January 2010 by merging the former department of Physics and Astronomy with the department of Physics and Materials Science.

The department of Physics and Astronomy has assignments within three main areas; education, research and cooperation with society, carried out within Applied nuclear physics, Astronomy and space physics , High Energy Physics, Ion Physics, Materials Physics, Materials Theory, Molecular and Condensed Matter Physics,
Nuclear Physics, Physics Education Research and Theoretical physics.
You find us at the Ångström laboratory in Uppsala.

Highlights

Galaxkannibalism i P3:s Institutet

Astrofysikern Andreas Korn, Avdelning för astronomi och rymdfysik, förklarar i SR:s program "Institutet" vad galaxkannibalism är. Lyssna själv: http://t.sr.se/1Cruz7p

New ALMA image shows close interaction between Mira and its companion

Studying red giant stars tells astronomers about the future of the Sun and about how previous generations of stars spread the elements needed for life across the Universe. One of the most famous red giants in the sky is called Mira and lies about 400 light-years from Earth. Sofia Ramstedt is leading an international project to study binary red giant stars with ALMA and Mira is part of that study. The new high-resolution images reveal the close interaction between Mira and its companion. Despite their rather large separation, the two stars have had a strong effect on one another and the new images demonstrate how double stars can influence their environments and leave clues for what will be their future fate.

The image has been selected as ESO’s picture of the week:

Julfest 2014

Christmas Party
Date: 20 December
Time: 18:00 h
Place: Matverkstan (http://www.mat-verkstan.se/matverkstan-pa-ultuna/)

The Christmas Party this year will, as ususal, be a traditional one with glögg, christmas food, drinks and live music.
The participation is free for staff/students. You may bring a guest for a fee of 200 SEK, to be paid to Marja Fahlander for IFA divisions and Britt Högberg for TSL.

Welcome!

Upcoming seminars

TBA

Speaker: 
Linus Wulff
Department: 
Imperial College (London)
Time: 
2015-04-08 11:15
Type : 
Theoretical Physics

ESS (TBA)

Speaker: 
Rihua Zeng
Department: 
ESS
Time: 
2015-04-09 15:15 - 16:15
Location: 
TBA
Type : 
Nuclear and Particle Physics

To be added

Docentföreläsning: Göra el av kärnavfall, en strålande idé?

Speaker: 
Henrik Sjöstrand
Department: 
Institutionen för fysik och astronomi, tillämpad kärnfysik
Time: 
2015-04-15 15:15 - 16:00
Location: 
Häggsalen
Type : 
Docent lecture

Sammanfattning: Utveckling av kärnkraft har gett oss tillgång till koldioxidsnål el, banbrytande medicinsk teknik, spännande verktyg inom forskningen och nya industriella tillämpningar. Men dagens kärnkraft lämnar även efter sig radioaktivt avfall som måste tas om hand. I denna föreläsning kommer ni att lära er om de fysikaliska processer som skapar kärnavfallet och om fysiken och tekniken som gör det möjligt att använda kärnavfallet till att producera el.

Föreläsningen ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom fysik (t.ex. ES och F programmet), och är även intressant för en bredare publik med intresse av energifrågor. Föreläsningen varar 45 minuter och kommer att ges på svenska.

The Student Service Office

We do not have any fixed opening hours, but it is open if anyone is at the office.

Phone: 018 471 3516

Email: kurskansli@physics.uu.se

Exams will be handed out by: student service.
Marika and Rob
are blogging about the life as a physics student in Uppsala.