Kandidatprogrammet i fysik: år 1

Välkommen! HT2015

Antagning

När du har fått ditt antagningsbesked är det mycket viktigt att du tackar ja på antagning.se. I annat fall riskerar du att förlora din studieplats.

Upprop/ registrering

Dina studier börjar med ett startmöte måndag 24/8 kl.10.15 i Häggsalen på Ångströmlaboratoriet. Förhinder att delta vid startmötet måste anmälas till kurskansli@physics.uu.se.

Studentkonto

Alla studenter vid Uppsala universitet ska ha ett användarkonto. Antagna till höstterminen 2015 kan aktivera sina studentkonton från och med ett datum i augusti som meddelas senare. Information om användarkontot finns här student.uu.se

Schema

Du hittar ditt schema här.

Din kurslitteratur

Samarbetet mellan matematik-, beräkningsvetenskap- och fysikkurserna har ytterligare fördjupats. Detta yttrar sig bland annat i ett kurslitteraturpaket, där det ingår tryckta kursböcker, e-böcker, och webbstöd för både matematik och fysik.
Detta litteraturpaket säljs enbart av Studentbokhandeln i Uppsala för ca 2000 kr.
Vad får jag för pengarna? Preliminärt innehåll för läsåret 2015/16:

 • University Physics, vol.1 (Young) häftad och e-bok
 • University Physics, vol.2 (Young) häftad och e-bok
 • Calculus, Complete Course (Adams ), 8. upplagan, häftad och e-bok
 • Calculus, Student Solution Manual
 • Quantum Mechanics (Griffiths) häftad och e-bok

Tillgången till alla e-böcker är obegränsad i tid.
Dessutom använder följande kurser under termin 3 och 4 också detta paket: Geometri och analys III, Elektromagnetism, Vågor och optik samt Kvantfysik. Men under andra året får du räknar med en till utgift för kurslitteratur. Äldre tillfrågade fysikstudenter tycker detta erbjudande är mycket bra. Det är prisvärt och innehåller böcker som är bra att ha utöver en specifik kurs.

Det ingår även användarkonto till t.ex. MyMathLab och MasteringPhysics där det finns uppgifter, tutorials och tester som vi kommer att använda i undervisningen.

Kurslitteratur för Beräkningsvetenskap är följande bok som inte ingår i bokpaketet:

  Chapra, Steven C.
  Applied numerical methods with MATLAB for engineers and scientists, 2nd. ed.
  McGraw-Hill Higher Education

Dina kurser:

Kurser som börjar period 1
Introduktionskurs till fysik, astronomi och meteorologi (5 HP, period 1)
Geometri och Analys 1 (10 HP under period 1-2)
Mekanik KF (15 HP under period 1-3)
Beräkningsvetenskap KF (5 HP under period 1-2)

Övriga programkurser år 1
Fysikprojekt 1 (5 HP under period 2-3)
Geometri och Analys 2 (10 HP under period 3-4)
Termodynamik (5 HP, period 4)
Matematisk statistik KF (5 HP, period 4)

Din inriktning

Du har valt fysikkandidatprogrammet med en av följande inriktningar:

 • fysik
 • astronomi
 • meteorologi

De första två åren läser alla inriktningar samma kurser. Först under tredje året väljer du kurser efter din inriktning, men redan under första året kommer du ha möjlighet att

 • välja miniprojekt anpassat till din inriktning (Projektkurs)
 • besöka en forskargrupp inom din inriktning (Introduktionskurs)
 • lyssna på gästföreläsning inom din inriktning (Introduktionskurs)
 • mingla med forskare från din inriktning under en forskarlunch
 • läsa en kvällskurs i astronomi eller meteorologi

Övrig information

Mattesupporten(Länk)
På Mattesupporten kan du få hjälp av en erfaren student med såväl att lösa uppgifter som att förstå teori.

IT för studenter(Länk)
Här hittar du bland annat hjälp med att köpa dator eller tillbehör (studentdatorrådgivning) och information om utskrifts- och kopieringssystemet Korint.

Studera vid Uppsala Universitet(Länk)
Här hittar du bland annat hjälp med att hitta bostad och svar på frågor gällande studentlivet i Uppsala.

Kontakt

Om du har funderingar och frågor är du välkommen att höra av dig till studievägledaren Rabab Elkarib.
e-post: studievagledare@physics.uu.se telefon: 018 - 471 35 21

Om några länkar inte fungerar kan det bero på att alla hemsidor flyttas under våren 2015. Vi ber om ursäkt för detta i förekommande fall.

Se intervjun på youtube om Uppsalas kandidatprogram i fysik.


Marika, fysikstudent

Marika bloggar också om livet som fysikstudent i Uppsala.
Följ hennes blogg här!

 

Vad är fysik för dig?

Fysikstudenter vid Uppsala Universitet gav bland annat följande svar: