Redigering av webplatsen

Search employee

Frågelåda

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Kroppens resonans 1 3 years 44 weeks ago
by Gäst
3 years 29 weeks ago
by ulhei450
Värmemängd 1 4 years 17 weeks ago
by Gäst
3 years 30 weeks ago
by karlerics
inertia 1 4 years 15 weeks ago
by Gäst
3 years 44 weeks ago
by root
På jordens resa genom rymden - Är någon del av jordens yta någonsin helt stilla 1 4 years 10 weeks ago
by Gäst
3 years 44 weeks ago
by root
Transparenta partiklar i mikroskop 1 4 years 9 weeks ago
by Gäst
3 years 44 weeks ago
by root
Svart materia och fler dimensioner än 3D 1 4 years 4 weeks ago
by Gäst
3 years 44 weeks ago
by root
Hastigheten på hur fort universum expanderar? 1 4 years 4 weeks ago
by Gäst
3 years 44 weeks ago
by root
Jordens tyngdacceleration 1 4 years 4 weeks ago
by Gäst
3 years 44 weeks ago
by root
Kvantmekanik & strängteori 1 3 years 50 weeks ago
by Gäst
3 years 44 weeks ago
by root
Kvantfysik 1 4 years 4 weeks ago
by Gäst
4 years 2 days ago
by laurduda
Tankar rörande universums oändlighet 1 4 years 7 weeks ago
by Gäst
4 years 1 week ago
by laurduda
Fryser varmvatten fortare än kallvatten? 1 4 years 2 weeks ago
by Gäst
4 years 1 week ago
by josod677
Förutbestämt? 2 4 years 10 weeks ago
by Gäst
4 years 6 weeks ago
by ren03009
Varför finns det så mycket argon i atmosfären? 1 4 years 7 weeks ago
by Gäst
4 years 6 weeks ago
by henvi441
Ph-värde på aluminiumhydroxidlösning blandad med saltsyralösning. 1 4 years 44 weeks ago
by Gäst
4 years 18 weeks ago
by karlerics
Ljus 1 4 years 20 weeks ago
by Gäst
4 years 18 weeks ago
by karlerics
Poincarés ”recurrence” teorem 1 4 years 36 weeks ago
by Gäst
4 years 18 weeks ago
by bengedva
fjädrar 1 4 years 19 weeks ago
by Gäst
4 years 18 weeks ago
by petan574
Funderingar kring universum 1 4 years 24 weeks ago
by Gäst
4 years 20 weeks ago
by root
Size of the Universe 1 4 years 27 weeks ago
by Gäst
4 years 25 weeks ago
by olgabotn
radioaktivt sönderfall 1 4 years 28 weeks ago
by Gäst
4 years 27 weeks ago
by steppomp
Bindningar av kaliumnitrat och vatten 1 4 years 43 weeks ago
by Gäst
4 years 27 weeks ago
by ollebjor
Inverterat universum 1 4 years 47 weeks ago
by Gäst
4 years 29 weeks ago
by karlerics
Hur kan solsystemet vara så stabilt? 1 4 years 41 weeks ago
by Gäst
4 years 29 weeks ago
by karlerics
Gnistor av stål 1 4 years 39 weeks ago
by Gäst
4 years 29 weeks ago
by kpe14396