Redigering av webplatsen

Search employee

Jordens tyngdacceleration

Hej!

Jag har ett problem med hur man bestämmer jordens tyngdacceleration.

Jag använde ett rör, några vikter, (en vikt att rotera och en som hänger ner som mot tyngd) och
nylonlina, tidur, snabbvåg och linjal.

Jag Höll röret vertikalt och snurrade vikten. När jag fått konstant rotationshastighet gled inte linan.
Jag tog tiden för tio varv med stoppur och mätte banans radie..

Uppgiften är att man ska härleda ett uttryck för centripetalkraften som funktion av periodtiden. Sedan ska man räkna ut jordens tyngdacceleration.
Kan någon vara snäll och hjälpa mig med att förklara hur man härleder uttrycket, och hur man ska bestämma jordenstyngdacceleration? :(

Vi använde två formler:
F = M*g
F = (m*v2)/r

Vänliga hälsningar

Svar

Här är ett förslag till lösning. Om vikten roteras med konstant radie r och fart v så är centripetalkraften = tyngdkraften (ingen vertikal rörelse hos M). Vi får:
g=m/M*v^2/r
För att bestämma g kan man väga m och M (snabbvåg) och läsa av r på något sätt (linjal). Att mäta v är besvärligt, men om man uttrycker v i sträckan respektive tiden (stoppur) bör det gå. Sträcken för ett varv blir s = 2pr. Efter n varv är den s = 2prn och tiden är Tn.
Sambandet blir s = 2prn = v Tn eller v = (2prn)/ Tn.
Insatt i uttrycket för g ger detta:
g= m/M*(4π^2 r n^2)/Tn^2
Enheten för detta blir m/s^2 vilket förväntas (acceleration).

Hälsningar
Leif Karlsson