Redigering av webplatsen

Search employee

Kvantfysik

Hej!

Sitter och läser om kvantfysik, helt fascinerad av double slit och vad som är materia osv :)

Hur ser det ut med kvantfysiken, gör man framsteg inom just frågan om vad materia är, samt vad det är som gör att en sak beter sig som materia eller som energi?

Sen en knäpp fråga kanske:D Givet att någonting väljer läge beroende på om man observerar/samlar data(?) Finns då det där trädet i skogen som ramlar utan att någon ser/hör (observerar med sinnen?) Eller är det så att trädet(som är ruttet och ramlar vilken minut som helst) har "läge 1" (står upp) ena gången man tittar på det, och "läge 2" (ramlat) om man tittar på det om 2 år. Att det ramlar är bara en sannorlikhet då det är ruttet och naturens gång, men om man inte observerar själva fallet, sker fallet då?

Hoppas det där gick att förstå..jag fattar nog inte själv.=)

/Dennis

Kul att du är fascinerad av

Kul att du är fascinerad av kvantfysik!

Rent fysikaliskt definierar vi materia som “partiklar” (eller mer eller mindre anhopningar av såna, dvs. allt från elektroner till stjärnor m.m.) som utövar en tyngdacceleration på andra “massiva” partiklar. Sedan Einsteins dagar har vi insett att materia är en (väldigt koncentrerad) form av energi. Men energi lagras också i de fält som omgivar partiklar, bl.a. gravitationsfältet men även elektromagnetiska och “atomkärnskraft”-fält innehåller energi. T.ex. är ljus är en form av energi som frigörs från det elektromagnetiska fältet.

Din andra fråga är något av en klassiker och har även uppmärksammats och diskuterats av många kvantfysiker. Bakgrunden är att man kan preparera kvantsystem så att en viss egenskap inte är bestämd (jmf. trädet står/trädet har ramlat). Men endast så länge inga mätningar utförs. Så fort man mäter (“titta efter”) blir sytemets egenskap bestämd. Detta betecknas som en “Schrödinger katt” efter det Erwin Schrödingers berömda tankeexperimentet där en katts liv skulle kunna kopplas till den odeterminerade kvantegenskapen och på så sätt vara både levande OCH död samtidigt. Med detta försökte Schrödinger att påvisa det absurda i kvantfysiken (han ogillade den icke-deterministiska tolkningen av naturen som bl.a. Niels Bohr förespråkade) genom att liksätta ett makroskopiskt (dvs. stort) systems beteende med det hos ett kvantsystem. Idag vet vi att detta är mycket diskutabelt.

Många experiment har gjorts sedan dess för att se var gränsen går mellan kvantsystem och makroskopiska system. Dagens forskningsläge (som jag ser det som icke-expert inom området som jag ändå är, måste jag tillägga!) är så att man har sett att växelverkningar av ett odeterminerat system med omgivningen sker fortare (omätbart fort ibland) ju fler partiklar som är involverade och detta leder till att systemet antar ett bestämt värde: antingen står trädet eller så har det ramlat. Det är alltså “kopplingen” (genom olika fält, se oven!) med resten av universum som gör att det inte är “både/och” för en tillräckligt lång tid. För att det är det brutna informationsflödet mellan ett system och resten av universum som håller det i ett "limbo".

Du behöver alltså inte vara i närheten av trädet innan det är bestämt vilket tillstånd trädet antar. Den informationen sprids med ljusets hastighet (i sin verkliga mening!) men utan att vi blir medvetna om det.