Redigering av webplatsen

Search employee

Ljus

Hej!

Jag har några frågor angående ljus som jag hoppas kunna få svar på.

Har ljus massa? Om inte, varför?

Varför övergår ljus till värme?

Finns det alla sorters färger på ljus?

Fanns det ljus innan Big Bang?

Tacksam för svar!

Mvh Jimmie Andersson

Svar

Hej Jimmie,
jo, ljus har en associerad massa enligt Einstein: E = mc2 men ingen vilomassa eftersom ljusets hastighet är konstant. I t.ex. ett gravitationsfält faller ljuset (som en sten!) och dess "rörelseenergi" ökar då som om den hade sin associerade massa enligt klassisk mekanik: lägesenergi övergår i rörelseenergi. Associerade massan ökar alltså. Farten är ändå konstant men ljusets bana kan bli krökt (man kan t. ex. se en stjärna bakom solen vid solförmörkelser).

"Energi kan varken skapas eller förstöras" men transformeras mellan olika energiformer. Värme är en form av energi och ljusets energi kan uttryckas i dess foton-energi. Då ljuset absorberas av materia har ljusenergin övergått i värme men också andra energiövergångar är möjliga t. ex till elektrisk energi i en solcell eller till kemisk energi i ett grönt blad (fotosyntes).

Vilken färg vi uppfattar beror på våra ögon, vilket varierar, det finns ju färgblinda. Vad som kännetecknar "färg" på ljus är ljusets frekvens. Har vi bara en frekvens på ljuset så ser vi motsvarande spektralfärg från violett till rött (ungefär våglängder från 4000 - 7000 ångström). Men en blandning av olika våglängder, vilket är normalt från ex. målade ytor, ger oss också en färgkänsla. Ljus är elektro-magnetisk (EM) strålning inom ett snävt frekvensintervall. Gamma-, röntgen-, ultraviolett-, infrarött- är också EM-strålning med andra frekvensintervall, osynliga för våra ögon.

Vad som fanns före big-bang tror jag väldigt få, om ens någon, har en aning om.
Lycka till med dina ljusfunderingar!
/ Tore Ericsson