Redigering av webplatsen

Search employee

Tankar rörande universums oändlighet

Jag frågade för några år sedan min dåvarande fysiklärare samma fråga men hans svar var att jag har läst för lite fysik, enbart därför resonerar jag som jag gör. Då jag inte är helt tillfreds med det svaret hoppas jag att ni kan tillhandahålla ett utförligare.

Om vi antar att det finns en minimal chans för utomjordiskt liv och att universum är oändligt, borde inte den minimala chansen öka i takt med universums rum?
Det vill säga till oändligheten.
Det jag menar är: Finns det en liten chans för utomjordiskt liv någonstans i universum borde det faktiskt finnas utomjordiskt liv då universum är oändligt och alltså blir chansen det också. Om detta nu stämmer och det faktiskt finns liv ute i rymden borde även den minimala chansen att det någonstans finns en livsform som behärskar tekniken att förflytta sig till jorden också vara oändlig, alltså borde vi ha haft kontakt med utomjordingar?

Det kan hända att jag missuppfattat begreppet oändligt när det gäller just universum, troligtvis är det så men jag vore oerhört tacksam om ni kunde bekräfta eller dementera min tes.

Mvh

CW

Jag uppfattar din

Jag uppfattar din frågeställning som sammansatt av två delar: en matematisk och en fysikalisk.

Den första delen rör sannolikhetsteori (matematik). Om det finns en viss sannolikhet (chans) för att ett visst fall ska inträffa på ett försök (t.ex. att slå en sexa när man kastar tärning) så ökar chansen att detta fall inträffar ju flera gånger man försöker. Sannolikheten går mot ett när man närmar sig ett oändligt antal försök.

Det är inte helt säkert att man kan överföra detta direkt till den fysikaliska aspekten om sannolikheten för utomjordisk liv och universums ändlighet eller oändlighet. De flesta fysiker antar nog att universum är mycket stort men ändå begränsat. Men visst, rent intuitivt håller jag med: ju fler säg jordlika planeter som finns desto godare borde chansen vara.

Att det inte finns bekräftade fall av kontakt med utomjordingar kan dock ha andra orsaker än att sådana inte finns. Vi måste ändå anta att de fysikaliska lagarna också gäller dessa och att svårigheterna att hitta varandra kan vara oöverkomliga (ta för lång tid t.ex., m.m.). Även att använda radiosignaler (SETI) ha inte lett till upptäkter hittills men man letar nog vidare.

Mvh

LCD