Redigering av webplatsen

Search employee

Varför finns det så mycket argon i atmosfären?

Hur har vår atmosfär byggts upp? Hur kommer det sig att det finns 1% argon i atmosfären när det bara finns 0,0005% helium?

Det mesta argon i atmosfären

Det mesta argon i atmosfären kommer ifrån sönderfall av isotopen kalium-40 i jordskorpan. Den sönderfaller med en halveringstid på 1,25 miljarder år, vilket gör att man kan bestämma åldern på gamla stenar med hjälp av kalium-argon metoden.