Forskarutbildningen vid Institutionen för fysik och astronomi

Forskartbildningen ger möjlighet att fördjupa sig i ett valt ämne och att utveckla de färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Detta innebär träning i att identifiera vetenskapliga problem, utveckla analysmetoder, värdera resultat samt kommunicera resultat på ett vetenskapligt och ett populärvetenskapligt sätt.

 

Under utbildningen ingår man normalt i en av våra forskargrupper med seniora forskare och andra forskarstuderande. Forskargruppernas verksamhet spänner över hela det fysikaliska spektrumet från de minsta byggstenarna till det största i universum.

Forskarutbildningen är organiserad i ett antal forskarutbildningsämnen, vart och ett med en kvalitetsansvarig forskarutbildningsansvarig professor.

Forskarutbildningen avslutas med en licentiatexamen efter 2-3 år eller med en doktorsexamen efter 4-5 år. En grafisk översikt över forskarutbildningen visar några av de viktigaste delarna och aspekterna. Studierektor för forskarutbildningen kan kontaktas för ytterligare information.

Generell information om forskarutbildning vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet finns i forskarutbildningshandboken.