Varför skall jag studera fysik i Uppsala?

FAQ

Varför skall jag studera fysik i Uppsala?
Här i Uppsala är forskning i fysik såtillvida unik att det finns en stor bredd. Vi spänner över hela spektrumet från strängar, kvarkar, kärnor, atomer, material, jorden, vädret, klimat, planeter, stjärnor, galaxer, kosmos. Vi är det enda lärosätet i Sverige med en lärostolsprofessur i fysikens didaktik. Detta har naturligtvis ochså en stor påverkan på vårt sätt att undervisa.
Programmet har en egen studentförening, 'FYSKAM'. Tillsammans skapar vi en studiemiljö där studenterna känner sig hemma.

Vad är det för skillnad mellan Kandidatprogrammet i fysik och civilingenjörprogrammet i teknisk fysik?
Inom kandidatprogrammet för fysik lägger vi störst vikt på att upptäcka och formulera problemen. Inom civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik fokuseras på att lösa givna problem.
Internationellt är civilingenjörsexamen ganska okänd. En kandidatexamen är identiskt med en bachelor-examen och kan utbyggas antingen i Sverige eller någon annanstans I världen med en masterexamen.
Inom kandidatprogrammet i fysik går det att välja specialisering inom meteorologi, astrofysik, geofysik eller generell fysik. Efter tre år kan studierna antingen avslutas med en bachelor-examen eller påbyggas med en två-årig masterutbildning. Masterutbildningen i fysik här i Uppsala erbjuder -utöver tidigare nämnda specialiseringar- även inriktningar mot fysiklärare, materialfysik, kärn och partikelfysik eller teoretisk fysik.

Vad blir jag efter min kandidatexamen?
Med en kandidatexamen i fysik har man stor anställbarhet, dvs det finns många yrken som efterfrågar kompetensen av en fysikkandidat både inom industri, offentlig sektor, finansvärlden, sjukvården, mediavärlden. Denna examen möjliggör ett yrkesliv varsomhelst i världen.

Vad är en fysiker?
En fysiker är en naturvetare. En naturvetare beskriver och förklarar naturfenomen och observationer med hjälp av falsifierbara hypoteser. Fysikerns viktigaste egenskap är nyfikenhet. En fysiker formulerar frågor, konstruerar experiment och skapar modeller som ger svar på dessa frågor.