Examensarbeten

Examensarbete vid institutionen för fysik och astronomi

Examensarbetet är den avslutande delen av din utbildning. Där ska du visa att du kan använda de kunskaper och färdigheter som du fått under dina studier.

Institutionen för Fysik och Astronomi har många förslag till examensarbeten .

Om Du har förslag till ett examensarbete som ska genomföras hos ett företag, en myndighet eller liknande kontakta koordinatorn för
examensarbeten (se nedan) för mer information om förutsättningar och krav.

Följ nedanstående länkar för mer specifik information:

Fysikkandidat examensarbete (15 hp)
Fysikmaster examensarbete (30 hp)
Tekniska utbildningar

Har du frågor kontakta studievägledarna.

Koordinator för examensarbeten inom Fysik
Gabriella Andersson, tel 018-4713589, rum Å61413