Kurskansli Fysik

Adress:
Kurskansli Fysik
Box 516
751 20 Uppsala
Tel: 018-471 3516
Fax: 018-512227

Kurskansli:
Åsa Andersson, rum 10167
Karl-Einar Ericsson, rum 10167
Rabab Elkarib, rum 10167
e-mail: kurskansli@physics.uu.se

Schemaläggare:
Karl-Einar Ericsson, rum 10167
Telefon: 471 3528
e-mail: karl-einar.ericsson@physics.uu.se

Studievägledare:
Rabab Elkarib, rum 80406

Ansvarig för:
Kandidatprogrammet och fristående kurser
Öppettider: Onsdagar 13.00-15.30, Fredagar 10.00-12.30
Email: studievagledare@physics.uu.se
Tel: 018 471 3521
Du kan även boka en tid med Rabab

Studierektor GU-Fysik:
Olle Björneholm, rum 60415
Telefon: 471 3618
Lisa Freyhult, rum 73411
Telefon: 471 3297
e-mail: studierektor-g@physics.uu.se

Studierektor Basår:
Johan Larsson, rum 10262
Telefon: 471 3525
e-mail: johan.larsson@physics.uu.se

Mastersamordnare:
Andreas Korn, rum 63120
Telefon: 471 5991
e-mail: MasterCoordinator@physics.uu.se

Programansvarig - Basårsutbildningarna:
Jannika Chronholm Andersson, rum 10263
Telefon: 471 3534
e-mail: jannika.chronholm-andersson@physics.uu.se

Studievägledare-Basår:
Elke Täuber, rum: 80406
Telefon: 471 3521
Telefontid: Måndagar och onsdagar kl.08.30-09.30 och kl.10.00-11.15.
Övrig tid går Elke att nå på 018 471 3595.
E-post: basarsvagledning@physics.uu.se

Astronomiinformatör:
Lisa Rosen
Email: lisa.rosen@physics.uu.se