Institutionen för fysik och astronomi

Publikationer - Avdelningen för fysikens didaktik

DiVA  -  Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer, avhandlingar och studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten och forskningsinstitutioner i Skandinavien.

Träfflist i DiVA:
Via Sökningslänk  
Tabellformat 

Doktorsavhandlingar:

Exempel på licentiatavhandlingar: