Institutionen för fysik och astronomi

Kontakt

Avdelningsföreståndare astronomi och rymdfysik: Bengt Edvardsson

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress: Box 516, 751 20 UPPSALA

Medarbetare

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.