Institutionen för fysik och astronomi

Forskningsfinansiering

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning publicerade den 7 februari 2018 beslut om finansiering i utlysningen ”SSF – Material för energitillämpningar”, där institutionen för fysik och astronomi är huvudsökande i ett projekt och medsökande i ett annat och tilldelas 63,5 miljoner kronor för en femårsperiod.

Läs mer om SSF – Material för energitillämpningar 2018

Energimyndigheten

Energimyndigheten fattade den 30 november 2017 beslut om projektbidrag inom utlysningen ”Energiriktad grundforskning”, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Två projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Läs mer om projektbidrag inom energiriktad grundforskning 2017

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet fattade den 20 september 2017 beslut om finansiering av sex forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse med huvudsökanden eller medsökanden vid institutionen för fysik och astronomi.

Läs mer om Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017

European Research Council

Två forskare vid avdelningen för materialteori vid institutionen för fysik och astronomi tilldelades 2017 års ERC Starting Grants från det europeiska forskningsrådet, ERC. Totalt 406 forskningsprojekt inom EU varav 16 projekt vid svenska lärosäten tilldelas totalt 605 miljoner euro.

Läs mer om European Research Council

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 640 miljoner kronor i projektanslag för 2018 till 22 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i två och medsökande i ett av projekten som tilldelades sammanlagt 78,5 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2018

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 560 miljoner kronor i projektanslag för 2017 till 18 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 35,2 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2017

Swedish Foundations' Starting Grant

Henrik Johansson, universitetslektor i teoretisk fysik vid institutionen för fysik och astronomi, tilldelades den 21 mars 2016 Swedish Foundations’ Starting Grant finansierad av Ragnar Söderbergs stiftelse för projektet ”The Kinematical Algebra underlying Quantum Gravity and Quantum Chromodynamics”. Priset delades ut för första gången 2016 till fem svenska forskare som rankas som Europas bästa.

Läs om Henrik Johanssons forskning

For Women in Science

Annica Black-Schaffer, universitetslektor och docent i materialteori vid institutionen för fysik och astronomi, tilldelades den 7 mars 2016 det nyinstiftade priset For women in science ”för enastående forskningsresultat inom supraledning och dess spännande applikationer rörande kvantdatorer”.

Läs om Annica Black-Schaffers forskning