Institutionen för fysik och astronomi

Forskningsfinansiering

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet fattade den 20 september 2017 beslut om finansiering av sex forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse med huvudsökanden eller medsökanden vid institutionen för fysik och astronomi.

Läs mer om Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017

ERC Starting Grants

Annica Black-Schaffer och Adrian Kantian, materialteori, tilldelas 2017 års ERC Starting Grants från Europeiska forskningsrådet. 

Annica Black-Schaffer tilldelas medel för projektet "New mechanisms and materials for odd-frequency superconductivity" och Adrian Kantian för projektet "D-electrons coupled to dissipation: a novel approach for understanding and engineering superconducting materials and devices".

Läs mer om ERC Starting Grants

For Women in Science

Annica Black-Schaffer, universitetslektor och docent i materialteori vid institutionen för fysik och astronomi, tilldelades den 7 mars 2016 det nyinstiftade priset For women in science “för enastående forskningsresultat inom supraledning och dess spännande applikationer rörande kvantdatorer”.

Läs om Annica Black-Schaffers forskning

Swedish Foundations' Starting Grant

Henrik Johansson, universitetslektor i teoretisk fysik vid institutionen för fysik och astronomi, tilldelades den 21 mars 2016 Swedish Foundations’ Starting Grant finansierad av Ragnar Söderbergs stiftelse för projektet ”The Kinematical Algebra underlying Quantum Gravity and Quantum Chromodynamics”. Priset delades ut för första gången 2016 till fem svenska forskare som rankas som Europas bästa.

Läs om Henrik Johanssons forskning