Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2018

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 640 miljoner kronor i projektanslag för 2018 till 22 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i två och medsökande i ett av projekten som tilldelades sammanlagt 78,5 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2018

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 560 miljoner kronor i projektanslag för 2017 till 18 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 35,2 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2015

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 759 miljoner kronor i projektanslag för 2015 till 25 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i ett av projekten som tilldelades 34 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2015

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2014

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 810 miljoner kronor i projektanslag för 2014 till 24 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 35 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2014

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2013

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 770 miljoner kronor i projektanslag för 2013 till 27 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i två av projekten som tilldelades totalt 61,87 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2013

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2012

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade drygt 700 miljoner kronor i projektanslag för 2012 till 25 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var huvudsökande i två av projekten som tilldelades sammanlagt 60,4 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2012

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2011

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 752 miljoner kronor i projektanslag för 2011 till 26 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i två av projekten som tilldelades sammanlagt 77,3 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2011

Wallenberg Academy Fellow

Wallenberg Academy Fellows 2016

Karin Schönning och Agnese Bissi utsågs till Wallenberg Academy Fellows inom ämnesområdet naturvetenskap den 1 december 2016. Karin Schönning, vid avdelningen för kärnfysik, och Agnese Bissi vid avdelningen för teoretisk fysik.

Agnese Bissi: Projektbeskrivning Konforma fältteorier

Karin Schönning: ”Hur hålls universums materia samman?”

Läs mer om 2016 års Wallenberg Academy Fellows


Wallenberg Academy Fellows 2015

Monica Guica: Gravitation, svarta hål och hologram


Wallenberg Academy Fellows 2014

Annica Black-Schaffer: Supraledande material för framtidens kvantdator


Wallenberg Academy Fellows 2013

Henrik Johansson: Studerar gravitationens dubbelnatur