Institutionen för fysik och astronomi

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade totalt 560 miljoner kronor i projektanslag för 2017 till 18 forskningsprojekt som bedömts hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Institutionen för fysik och astronomi var medsökande i ett av projekten som tilldelades 35,2 miljoner kronor under fem år.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2017

Hur kan Higgspartikeln vara så lätt?

Projekttitel: Hur kan Higgspartikeln vara så lätt?
Huvudsökande: Sara Strandberg, Stockholms universitet
Medsökande: Elin Bergeås Kuutmann, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 35,2 miljoner kronor under fem år

Projektbeskrivning Hur kan Higgspartikeln vara så lätt?

Elin Bergeås Kuutmann 432432