Institutionen för fysik och astronomi

Vetenskapsrådets projektbidrag och etableringsbidrag 2016

Undersökning av interaktiv naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå: Kombination av variationsteori och socialsemiotik avseende disciplinära representationer och semiotiska resurser

Professor Cedric Linder vid fysikens didaktik beviljades 5,9 miljoner kronor för projektet Undersökning av interaktiv naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå: Kombination av variationsteori och socialsemiotik avseende disciplinära representationer och semiotiska resurser av Vetenskapsrådet när projektmedlen för 2017-2020 delades ut.

Projektbeskrivning Undersökning av interaktiv naturvetenskaplig utbildning på universitetsnivå: Kombination av variationsteori och socialsemiotik avseende disciplinära representationer och semiotiska resurser

Cedric Linder

Olof "Charlie" Karis

Olof "Charlie" Karis vid molekyl- och kondenserade materiens fysik, tilldelades i november 2016 3,3 miljoner i projektmedel för perioden 2016-2020 från Vetenskapsrådets stora utlysning i naturvetenskap och teknikvetenskap för projektet "Ultrasnabb dynamik i funktionella material".

Projektbeskrivning Ultrasnabb dynamik i funktionella material

Olof Charlie Karis

Joseph Minahan

Joseph Minahan vid teoretisk fysik tilldelades 4,2 miljoner i projektmedel för perioden 2016-2020 vid Vetenskapsrådets stora utlysning i naturvetenskap och teknikvetenskap för projektet "Strängteori och kvantfältteori".

Projektbeskrivning Strängteori och kvantfältteori

Joseph Minahan

Polymerer då man applicerar skjuvning

Max Wolff vid materialfysik har tilldelats 3,475 miljoner i projektbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för perioden 2016-2020 för projektet "Polymerer då man applicerar skjuvning".

Projektbeskrivning Polymerer då man applicerar skjuvning

Max Wolff

Generation av gigantiska halvcykelpulser av terahertzljus

Vitaliy Goryashko vid FREIA har tilldelats 3 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap för perioden 2016-2020 för projektet "Generation av gigantiska halvcykelpulser av terahertzljus".

Projektbeskrivning Generation av gigantiska halvcykelpulser av terahertzljus

Vitaliy Goryashko

Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier

Maria Hahlin vid molekyl- och kondenserade materiens fysik tilldelades 3,32 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap under period 2016-2020 för projektet "Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier".

Projektbeskrivning Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier

Maria Hahlin

Strängteorins realistiska grundtillstånd

Magdalena Larfors vid teoretisk fysik tilldelades 3,6 miljoner i etableringsbidrag för perioden 2016-2020 vid Vetenskapsrådets stora utlysning i november 2016 för projektet "Strängteorins realistiska grundtillstånd".

Projektbeskrivning Strängteorins realistiska grundtillstånd

Magdalena Larfors

Nästa generations 2D kristall och nano - magnetiska spinnkretsar

Venkata Kamalakar Mutta vid molekyl- och kondenserade materiens fysik har tilldelats 3,2 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning i naturvetenskap och teknikvetenskap i november 2016 för perioden 2016-2020 för projektet "Nästa generations 2D kristall och nano - magnetiska spinnkretsar".

Projektbeskrivning Nästa generations 2D kristall och nano - magnetiska spinnkretsar

Venkata Kamalakar Mutta

Realtidskaraktärisering av struktur- och kompositionsförändringar av ultratunna filmer

Daniel Primetzhofer vid tillämpad kärnfysik har tilldelats 4 miljoner i etableringsbidrag i Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap i november 2016 för perioden 2016-2020 för projektet "Realtidskaraktärisering av struktur- och kompositionsförändringar av ultratunna filmer".

Projektbeskrivning Realtidskaraktärisering av struktur- och kompositionsförändringar av ultratunna filmer

Daniel Primetzhofer