Institutionen för fysik och astronomi

Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier

Maria Hahlin
Maria Hahlin. Foto: Camilla Thulin.

Maria Hahlin vid molekyl- och kondenserade materiens fysik tilldelades 3,32 miljoner i etableringsbidrag vid Vetenskapsrådets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap under period 2016-2020 för projektet "Gränsytor och gränsskikt i in operandi Li-jon batterier".

Projektbeskrivning

Inom projektet ska nya mätmetoder utvecklas för att kunna studera gränsytorna mellan fasta material och vätskor i litiumjonbatterier under realistiska förhållanden. Metodutvecklingen involverar kombination av elektrokemiska mätmetoder och fotoelektronspektroskopi vid högre tryck, och innebär att de kemiska processerna i batteriet kan studeras under realtid. Metodutvecklingen kommer bidra till ny kunskap om gränsskiktens natur och funktionalitet och i slutändan bidra till utvecklandet av säkrare och stabilare batterier.