Institutionen för fysik och astronomi

Stiftelsen för Strategisk Forskning 2018

Stiftelsen för Strategisk Forskning publicerade den 7 februari 2018 beslut om finansiering i utlysningen ”SSF – Material för energitillämpningar”, där institutionen för fysik och astronomi tilldelas 30,1 miljoner kronor för en femårsperiod.

Utveckling av olyckstolerant kärnbränsle

Projekttitel: Utveckling av olyckstolerant kärnbränsle
Huvudsökande: Mattias Thuvander, Chalmers
Medsökande: Peter Andersson, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 33,4 miljoner kronor

Projektbeskrivning Utveckling av olyckstolerant kärnbränsle

Peter Andersson