Institutionen för fysik och astronomi

Vetenskapsrådets projekt- och etableringsbidrag inom ny kärnteknik 2017

Vetenskapsrådet fattade den 5 december 2017 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom ny kärnteknik. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 14 800 000 SEK för perioden 2017-2020 för ett projektbidrag och två etableringsbidrag.

Projektbidrag

Avancerade material för fjärde generationens kärnreaktorbränsle

Projekttitel: Avancerade material för fjärde generationens kärnreaktorbränsle
Huvudsökande: Sergei Butorin, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 600 000 för perioden 2017-2020

Etableringsbidrag