Institutionen för fysik och astronomi

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet fattade den 20 september 2017 beslut om finansiering av sex forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse med huvudsökanden eller medsökanden vid institutionen för fysik och astronomi.

Läs mer om Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017