Institutionen för fysik och astronomi

Vetenskapsrådets bidrag till forskning för hållbar global utveckling

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och nätverksbidrag - Swedish Research Links inom området utvecklingsforskning. Ett av bidragen går till forskare vid institutionen för fysik och astronomi och ytterligare 5 bidrag går till Uppsala universitet.

Mekanismer för laddningsöverförings dynamik i material för grön energi

Huvudsökande: Biplab Sanyal, avdelningen för materialteori
Projekttitel: Mekanismer för laddningsöverförings dynamik i material för grön energi
Samarbetsland: Indien
Beviljade medel: 1 125 000 kronor​

Biplab Sanyal