Institutionen för fysik och astronomi

Medarbetare ATLAS vid Uppsala universitet

Eleni Myrto Asimakopoulou
Ank: —
E-mail: —
Projekt: HL-LHC upgrade, charged Higgs
Elin Bergeås Kuutmann
Ank: 3828
E-mail: elin.bergeaas.kuutmann(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs
Nils Bingefors
Ank: 3438
E-mail: Nils.Bingefors(at)physics.uu.se 
Projekt: DCS, HL-LHC upgrade
Richard Brenner
Ank: 7616
E-mail: brenner(at)cern.ch
Projekt: Group leader, DCS, L1Track trigger, HL-LHC upgrade
Tord Ekelöf
Ank: 3847
E-mail: Tord.Ekelof(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs
Mattias Ellert
Ank: 3258
E-mail: Mattias.Ellert(at)physics.uu.se
Projekt: Grid
Arnaud Ferrari
Ank: 5827
E-mail: arnaud.ferrari(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs, di-Higgs
Joakim Gradin
Ank: —
E-mail: joakim.gradin(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs, L1Track trigger
Max Isacson
Ank: 3842
E-mail: max.isacson(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs, Grid
Lars-Erik Lindquist
Ank: 3586
E-mail: Lars-Erik.Lindquist(at)physics.uu.se
Projekt: DCS, HL-LHC upgrade
Mikael Mårtensson
Ank: 5998
E-post: mikael.martensson(at)physics.uu.se
Projekt: L1 track, charged Higgs
Pedro Sales de Bruin
Ank: —
E-post: —
Projekt: di-Higgs
Henrik Öhman
Ank: —
E-mail: henrik.ohman(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs, Grid
Atlas lab
Ank: 3410