Institutionen för fysik och astronomi

Medarbetare – ATLAS vid Uppsala universitet

Elin Bergeås Kuutmann
Ank: 3828
E-mail: elin.bergeaas.kuutmann(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs, HL-LHC upgrade
Nils Bingefors
Ank: 3438
E-mail: Nils.Bingefors(at)physics.uu.se 
Projekt: DCS, HL-LHC upgrade
Richard Brenner
Ank: 7616
E-mail: brenner(at)cern.ch
Projekt: Group leader, DCS, L1Track trigger, HL-LHC upgrade
Tord Ekelöf
Ank: 3847
E-mail: Tord.Ekelof(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs
Mattias Ellert
Ank: 3258
E-mail: Mattias.Ellert(at)physics.uu.se
Projekt: Grid
Arnaud Ferrari
Ank: 5827
E-mail: arnaud.ferrari(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs
Joakim Gradin
Ank: —
E-mail: joakim.gradin(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs, L1Track trigger
Jesper Hallberg
Ank: —
E-mail: —
Projekt: charged Higgs
Charlie Isaksson
Ank: 5952
E-mail: charlie.isaksson(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs, Grid, Tau trigger
Max Isaksson
Ank: —
E-mail: —
Projekt: charged Higgs
Lars-Erik Lindquist
Ank: 3586
E-mail: Lars-Erik.Lindquist(at)physics.uu.se
Projekt: DCS, HL-LHC upgrade
Alexander Madsen
Ank: —
E-mail: Alexander.Madsen(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs, DCS, Grid
Daniel Pelikan
Ank: 5827
E-mail: daniel.pelikan(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs, HL-LHC upgrade
Camila Rangel Smith
Ank: —
E-mail: camila.rangel(at)physics.uu.se
Projekt: charged Higgs
Henrik Öhman
Ank: —
E-mail: henrik.ohman(at)physics.uu.se
Projekt: neutral Higgs, Grid
Atlas lab
Ank: 3410
Skriv ut
Dela sidan på