Institutionen för fysik och astronomi
Vid MolKond är vi särskilt förtjusta i explosioner...

Molekyl- och kondenserade materiens fysik

Här bedrivs forskning om växelverkan mellan ljus och materia på atomär nivå. Kunskapen om de elektroniska egenskaperna används sedan för utveckling av energi- och miljöapplikationer och nya funktionella material.

Pågående forskning inom molekyl- och kondenserade materiens fysik

Vår forskning

Forskningen vid avdelningen för molekyl- och kondeserade materiens fysik omfattar den del inom fysiken som undersöker materia och processer på atomär nivå. Avdelningen är också erkänt världsledande i utvecklingen av röntgenbaserade spektroskopiska tekniker som kraftfulla verktyg för studier av atomära processer. Detta har givit oss en ledande roll i forskningen kring atomer, molekyler och kondenserad materia – i synnerhet gällande material, ytor och gränssnitt med applikationer inom områdena energi, miljö och avancerad teknologi.

Läs mer om

​I rampljuset

Vi organiserar ett möte i Uppsala om DiffMAX kombinerad med elektronspektroskopi, den 22a och 23e mars 2017. Syftet är att diskutera den vetenskapliga fallet för att använda röntgendiffraktion och spektroskopiska metoder vid DiffMAX strålröret vid MAX IV laboratoriet.