Institutionen för fysik och astronomi

Medarbetare och ansvariga, tillämpad kärnfysik

Nedan finns en lista på samtliga anställda och övriga verksamma vid avdelningen. Några personer har särskilda ansvarsuppgifter. Se också sidan med övrig information och kontaktuppgifter.

Avdelningsföreståndare: Michael Österlund

Forskningsprogramansvarig professor: Ane Håkansson

Ansvarig för forskarutbildning: Stephan Pomp

Samordnare för grundutbildning: Matthias Weiszflog

Forskargrupperna

Kontaktperson för fissionsgruppen: Peter Jansson

Ledare för jonfysikgruppen: Daniel Primetzhofer

Ledare för fusionsdiagnostikgruppen: Göran Ericsson

Ledare för kärnreaktionsgruppen: Stephan Pomp

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.