Acceleratormasspektrometri i biomedicin

En uppsättning sinsemellan kompletterande tekniker har använts i samband med acceleratormasspektrometri inom det biomedicinska fältet, och möjliggjort extrema mätmöjligheter. Ett antal nya tvärvetenskapliga forskningsområden har därefter utvecklats, som kan ge unika analyser.

Känslighet För farmakologi har vi demonstrerat detektion av 14C-markerade läkemedel i mänskligt blod på zeptomolnivå (1 zeptomol=10-21 mol.)

Små prover Konventionell kol 14-datering kräver milligram av kol. Vi kan rutinmässigt mäta på prover på endast några mikrogram.

Mikrodosering (kliniska tester i fas 0) Nya läkemedelskandidater kan ges direkt till försökspersoner på ett tidigt stadium för att få fram viktiga farmakokinetiska data. Detta ger information om hur läkemedlet absorberas, fördelas, tas upp i ämnesomsättningen, och utsöndras.

Regenerativ medicin I ett långsiktigt samarbete med Karolinska Institutet har vi utvecklat en metod för att studera specifika celltyper och få fram hastigheten för nybildning av neuroner i olika delar av den mänskliga hjärnan, vilket tidigare inte var möjligt. Se även The Human Regenerative Map.

Kriminalteknik Datum för födelse och död kan bestämmas för prover som till exempel tänder från avlidna personer.

Publikationer i urval

O. Bergmann, S. Zdunek, A. Felker, M. Salehpour et al.
Dynamics of Cell Generation and Turnover in the Human Heart
Cell 161 (2015) 1566

Arner, P, Bernard S, Salehpour M, Possnert G, et al.
Dynamics of human adipose lipid turnover in health and metabolic disease. 
Nature 478 (2011) 110-113

A. Ernst, K. Alkass K, S. Bernard, M. Salehpour, S. Perl, J. Tisdale, G. Possnert, H. Druid, J. Frisén
Neurogenesis in the Striatum of the Adult Human Brain. 
Cell 156 (2014) 1072

Spalding K, Bergmann O, Alkass K, Bernard S, Salehpour M. et al.
Dynamics of Hippocampal Neurogenesis in Adult Humans. 
Cell 153 (2013) 1219-1227

S. Hägg, M. Salehpour, P. Noori, J. Lundström, G. Possnert, et al.
Carotid Plaque Age Is a Feature of Plaque Stability Inversely Related to Levels of Plasma Insulin.
PLoS ONE 6(2011) e18248

Salehpour M, Håkansson K, Possnert G.
Accelerator mass spectrometry of ultra-small samples with applications in the biosciences. 
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B 294 (2013) 97

A. Persson, M. Berglund, G. Thornell, G. Possnert och M. Salehpour
Stripline split-ring resonator with integrated optogalvanic sample cell 
Laser Physics Letters 11 (2014) 045701