Institutionen för fysik och astronomi

Härdmonitorering i blykylda snabba reaktorer

Det här är ett av projekten inom Genius, ett samarbete mellan KTH, Chalmers och Uppsala universitet för att utveckla teknologi som behövs för säkerhet och ekonomi i fjärde generationens kärnreaktorer.

Kontaktpersoner för projektet är Peter Wolniewicz är Ane Håkansson.

Publikationer i urval

P. Wolniewicz, C. Hellesen, A. Håkansson, S. Jacobsson Svärd, P. Jansson, M. Österlund
Detecting neutron spectrum perturbations due to coolant density changes in a small lead-cooled fast nuclear reactor
Annals of Nuclear Energy, vol 58, 2013. doi: 10.1016/j.anucene.2013.03.029

P. Wolniewicz, A. Håkansson, P. Jansson, S. Jacobsson Svärd
Feasibility study of detection of coolant void in liquid metal cooled fast reactors using changes in the neutron spectrum
Nuclear Engineering and Design, 2013. doi: 10.1016/j.nucengdes.2013.10.015