Mätningar av fissionsutbyte

Detta projekt inom kärnreaktionsgruppen handlar om att studera egenskaper hos fragment som produceras vid fission av tunga atomkärnor som 234,238U och 232Th. Vi mäter då sådant som massfördelningar av fissionsutbytet och energi- och vinkelfördelningar som funktion av excitationsenergin.

Dessa undersökningar är viktiga för både grundläggande kärnfysik och för kärntekniska tillämpningar. Trots att det gjorts stora mängder av mätningar av kärnklyvning genom tiderna saknas fortfarande en fullständig förståelse för den komplexa fysiken i det ögonblick kärnan delas. Samverkan mellan de fundamentala krafterna är en utmaning för de rådande modellerna.

Många frågor återstår att besvara. Bland dem dessa:

  • Vad driver kärnan under klyvningen att välja mellan symmetrisk och assymetrisk delning?
  • Varför visar de utkommande fissionsfragmenten en stark vinkelpreferens (anisotropi)?
  • Hur påverkas massa, energi och vinkelfördelning av fragmenten av resonanser i reaktionstvärsnitten?
  • Vilka egenskaper har fissionsbarriären?
  • Vad avgör antalet neutroner och gamma, och hur beror dessa antal av fissionsfragmentets massa och energi?

Gruppen är också involverad i utvecklingen av detektorer och datainsamlingssystem för dessa experiment.

Publikationer i urval

Al-Adili, A., Hambsch, F., Pomp, S., Oberstedt, S. (2012).
Indication of anisotropic TKE and mass emission in 234U(n,f)
In Stephan Oberstedt (red.) Physics Procedia, 158-164 doi: 10.1016/j.phpro.2012.04.021

Al-Adili, A., Hambsch, F., Stephan, P., Stephan, O. (2012).
Impact of prompt-neutron corrections on final fission-fragment distributions
Physical Review C. Nuclear Physics, 86(5): 054601- doi: 10.1103/PhysRevC.86.054601

Al-Adili, A., Hambsch, F., Bencardino, R., Oberstedt, S., Pomp, S. (2012).
Ambiguities in the grid-inefficiency correction for Frisch-Grid Ionization Chambers
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Elsevier. 673: 116-121 doi: 10.1016/j.nima.2011.01.088

Al-Adili, A., Hambsch, F., Bencardino, R., Pomp, S., Oberstedt, S. et al. (2012).
On the Frisch–Grid signal in ionization chambers.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, Elsevier. 671: 103-107 doi: 10.1016/j.nima.2011.12.047

I. V. Ryzhov, G. A. Tutin, V. D, Simutkin et al. (2011).
Measurement of Fragment Mass Yields in Neutron-induced Fission of (232)Th and (238)U at 33, 45 and 60 MeV.
Journal of the Korean Physical Society, 59(2), 1864-1867.
doi: 10.3938/jkps.59.1864

Al-Adili, A., Hambsch, F., Oberstedt, S., Pomp, S., Zeynalov, S. (2010).
Comparison of digital and analogue data acquisition systems for nuclear spectroscopy
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 624(3): 684-690 doi: 10.1016/j.nima.2010.09.126

V. D. Simutkin (2008)
Measurement of Fragment Mass Distributions in Neutron-Induced Fission of 238U och 232The at Intermediate Energies
Proceedings of International Nuclear Youth Congress
urn=urn:nbn:se:uu:diva-134950