Institutionen för fysik och astronomi

Seminarium i Teoretisk Fysik (Yunfeng Jiang)

  • Datum: 2017-10-18 kl 13:45 15:00
  • Plats: A73121
  • Föreläsare: Yunfeng Jiang (ETH)
  • Kontaktperson: Fabrizio Nieri
  • Seminarium