Institutionen för fysik och astronomi

Seminarium i teoretisk fysik

  • Datum: 2018-03-21 kl 13:45
  • Plats: A73121
  • Föreläsare: Alejandra Castro (Amsterdam)
  • Kontaktperson: Fabrizio Nieri
  • Seminarium