Utdelning av Kai Siegbahnpriset

  • Datum: –16.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen
  • Kontaktperson: Svante Svensson
  • Prisutdelning

Kai Siegbahnpriset inrättades 2009 av Nuclear Instruments and Methods A. Denna vetenskapliga tidskrift hade under decennier Kai Siegbahn som redaktör.

”The Prize, established in 2009 in honor of the founder of Nuclear Instruments and Methods A, Kai Siegbahn, aims to recognize and encourage outstanding experimental achievement in synchrotron radiation research with a significant component of instrument development. Particular preference will be given to the development of synchrotron radiation spectroscopies.”

Programme
14.00 Opening of ceremony
14.05 WelcomeProf. Jan Erik Rubensson, Dean of Physics, Uppsala University

14.15 Nuclear Instruments and Methods A 
The Kai Siegbahn prize”
Prof. William Barletta MIT
Prof. Fulvio Parmigiani, University of Trieste, 

14.30 Presentation of the research field of the laureate
Spin and time resolved measurements – an international perspective
Prof. Martin Aeschlimann, University of Kaiserslautern, 

14.45 “Advanced spin-resolved momentum microscopy”
Presentation from the Prize Winner Dr. Christian Tusche, Forschungszentrum Jülich
 

15.30 “Life and Science of Kai Siegbahn – 100 years anniversary”
Prof. Nils Mårtensson, Uppsala University

16.00 Special Kai Siegbahn issue of NIM-A
Prof. William Barletta, MIT

16.15 End of Ceremony

Moderator: Prof. Svante Svensson, Uppsala University

After the ceremony the exhibition “Kai Siegbahn and ESCA” at the Ångström Laboratory will be shortly presented.

Tidigare under dagen arrangeras ett evenemang för allmänheten och särskilt för gymnasister på naturvetenskaplig linje, ”Kai Siegbahns nobelprisbelönta forsknings betydelse för utveckling av ett modernt miljövänligt energisystem”.

Ytterligare information