Institutionen för fysik och astronomi

Seminarium i teoretisk fysik (Sebastian Franco)

  • Datum: 2017-11-01 kl 13:45 15:00
  • Plats: A73121
  • Föreläsare: Sebastian Franco (CUNY)
  • Kontaktperson: Fabrizio Nieri
  • Seminarium