Institutionen för fysik och astronomi

Seminarium i teoretisk fysik (Oscar Henriksson)

  • Datum: 2017-11-08 kl 13:45 15:00
  • Plats: A73121
  • Föreläsare: Oscar Henriksson (Helsinki)
  • Kontaktperson: Fabrizio Nieri
  • Seminarium