Institutionen för fysik och astronomi

Forskning: Ny exotisk typ av supraledning

2017-10-10

Annica Black-Schaffer och Lucia Komendova, materialteori, har utökat klassen av material som uppvisar udda-frekvenssupraledning. De har för första gången teoretiskt visat att udda-frekvenssupraledning finns inuti kristallina material, det vill säga inte bara vid ytor och gränssnitt, och dessutom helt utan att använda externa magnetfält.

Den nya exotiska supraledningen förutspås finnas i den välkända supraledaren Sr2RuO4 som redan är mycket välstuderad på grund av sina många exotiska egenskaper. Vilka av dessa som kan vara kopplade till den udda-frekvenssupraledningen är dock helt outforskat, men är något som Annica Black-Schaffer kommer att fortsätta studera inom det projekt hon nyligen tilldelats ERC Starting Grant för.

Utöver upptäckten av udda-frekvenssupraledning har forskarna också visat hur detta fenomen kan mätas genom den polära Kerr-effekten, där polariserat ljus roterar sin polarisationsriktning när det reflekteras från ett material. Eftersom polär Kerr-effekt experimentellt har uppmätts i Sr2RuO4, finns det redan experimentell verifikation av den udda-frekvenssupraledningen.

Läs artikeln i Physical Review Letters den 21 augusti 2017

Läs mer om ERC Starting Grants

Fler nyheter