Institutionen för fysik och astronomi

Om Institutionen

Institutionen för fysik och astronomi har tre huvuduppgifter utbildning, forskning och samverkan med skola och samhälle.

Mer om institutionen

Institutionen för fysik och astronomi är Uppsala universitets näst största institution, med 360 anställda, fördelade på 11 avdelningar. 

Institutionen för fysik och astronomi ligger i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Institutionen bildades den 1 januari 2010 genom en sammanslagning av institutionen för fysik och astronomi och institutionen för fysik och materialvetenskap.

Två nobelpris i fysik har tilldelats institutionen till Manne och Kai Siegbahn. 

Lika villkor

Institutionen för fysik och astronomi anser att strävan efter lika villkor är en viktig aspekt vad gäller forskning och undervisning. Därför ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor, fritt från diskriminering.

Läs mer om lika villkor