Institutionsstyrelse för institutionen för fysik och astronomi

Ledamöter

 • Olof Karis, prefekt och ordförande
 • Mattias Klintenberg, lärare/forskare
 • Rikard Enberg, lärare/forskare
 • Richard Brenner, lärare/forskare
 • Petra Jönsson, lärare/forskare
 • Lars Hermansson, teknisk/administrativ personal
 • Fredrik Johansson, doktorand
 • Rebecca Lodin, doktorand
 • Vakant, grundutbildningsstudent

Suppleanter

 • Gabriella Andersson, ställföreträdande prefekt och prefektens personliga suppleant
 • Elin Bergeås Kuutmann, lärare/forskare
 • Allan Hallgren, lärare/forskare
 • Michael Österlund, lärare/forskare
 • Susanne Höfner, lärare/forskare
 • ​Marja Fahlander, teknisk/administrativ personal
 • Vakant, doktorand
 • Vakant, grundutbildningsstudent

Institutionsstyrelsens sammansättning och arbetsformer regleras av Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2015/1342. ​