Seminar: SciFest - varför ska du som forskare delta?

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Hiorters rum
  • Lecturer: Katarina Holmborn Garpenstrand
  • Organiser: Division of Astronomy and Space Physics, Department of Physics and Astronomy
  • Contact person: Eric Stempels
  • Seminarium

SciFest är Uppsala universitets största populärvetenskapliga evenemang som samlar skolelever, lärare, forskare, studenter och representanter från företag och organisationer under ett och samma tak. Syftet är att höja intresset för vetenskap, bredda rekryteringen till högskolor och universitet samt bidra till ökad allmänbildning.
Kom och lyssna på vad det innebär att ordna en utställning och vad du som forskare kan vinna på att delta som utställare på SciFest!

Efter föredraget kommer vi att ha en diskussion om vårt deltagande i SciFest2018.