Institutionen för fysik och astronomi
Freia-laboratoriet

FREIA-Laboratoriet

FREIA är en infrastruktur for forskning och utveckling av nya partikel acceleratorer samt instrumentation för forskning vid partikel acceleratorer.

I vår populärvetenskapliga presentation får du en mer ingående beskrivning av vår forskning och vår verksamhet.

Kryocentrum

He förvätskaren och lagrings kärl

Kryocentrum producerar och distribuerar flytande helium och flytande kväve ämnat för forskning inom universitetet.

Kryocentrum

Skriv ut
Dela sidan på