Institutionen för fysik och astronomi

Utbytesstudier: Få hjälp med ansökan för utbytesstudier med start HT 2018.

  • Datum: 2017-11-15 kl 11:00 13:00
  • Plats: Segerstedthuset, Studenttorget, Entréplan Dag Hammarskjöldsväg 7
  • Föreläsare: Internationella kansliet
  • Webbsida
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Studentevenemang

Kom och prata med våra handläggare om din ansökan för utbytesttudier med start HT 2018.