Redigering av webplatsen

Sök personal

Förutbestämt?

Om varje isolerad händelse i universum följer en given regel måste väl alla händelser, oavsett hur komplexa de än är, vara förutbestämda? Om det är så att vissa händelser inte följer regler utan verkligen sker okontrollerat bör väl detta kunna fortplantas genom systemet ibland och ge upphov till helt regelvidriga händelser även på makronivå? Till exempel bör väl en händelse på kvarknivå som då skulle ske utan regler kunna påverka en händelse på atomnivå som påverkar en händelse på molekylnivå som påverkar en händelse på cellnivå etc. etc. vilket slutligen skulle kunna generera ett brott mot exempelvis en lag som F=ma på makronivå? En eller flera händelser på kvarknivå som sker utan att följa några naturlagar skapar på så sätt en kaossituation på makronivå, en fotboll som sparkas iväg åt ett håll vänder plötsligt utan förklaring och flyger åt motsatt håll. Eller är det så att allt faktiskt följer exakta regler även om regeln inte går att faställa med mänskliga mätmetoder eller modeller? Och om det är så, skulle ju allt vara förutbestämt. Om det inte är så, på vilken nivå isåfall blir det kosmos och på vilken nivå börjar kaos och finns det isåfall en specifik distinkt gräns mellan ordning och oordning?

Alla händelser följer regler.

Alla händelser följer regler. En av de reglerna är kvantmekaniken, och den är baserad på sannolikheter. Man kan bara förutsäga olika sannolikheter för vad som ska hända i en given situation, men man kan inte förutsäga vilket möjligt utfall av ett experiment som kommer att hända. Det är alltså inte förutbestämt vad som kommer att hända, men det följer alltid naturens regler.

kaos

hej,

jag tänker så här:

många av de fysikaliska lagar som styr dynamiken kaotiska. det betyder att hur fysikaliska tillstånd utvecklas i tiden beror med oändlig känslighet på deras position&hastighet vid en given tidpunkt. redan dynamiken för ett trepartikelsystem, tre planeter tex, som påverkar varandra med gravitation är kaotisk. vill man förklara makrotillstånd med lagar frö mikroskopiska system kan man bara göra statistiska förutsägelser.

/ linus