Redigering av webplatsen

Sök personal

Kvantmekanik & strängteori

Nu var det länge sedan jag läste fysik och jag har glömt mycket måste erkännas. Men kanske någon här kan ge ett svar på om sannolikheterna i kvantmekanik (resultat av vågfunktionen)egentligen inte bra är skenbara och kan förklaras via förflyttningar längs andra dimensioner enligt strängteori?

/Jemrol

Svar

Kort svar: Det finns inga experiment som motsäger sannolikhetstolkningen av vågfunktionens kvadrat (av Max Born 1926). Man kan alltså säga att den tolkningen i vilket fall som helst är användbar. Andra teorier kan också tänkas ge svar som stämmer med experimenten. I så fall kan man börja göra jämförelser för att se om någon teori verkar vara överlägsen, förutsatt att man är intresserad av att finna en så grundläggande teori som möjligt. Det vanliga exemplet är ju Newtons mekanik baserad på Galileitransformationen och relativitetsteorin. Den senare är mer grundläggande men man kan använda Newtons klassiska mekanik om farten v i de system man betraktar är mycket mindre än ljusets fart c (v << c).
För övrigt kan sägas att alla våra teorier är återsken av den så kallade sanningen (jfr exempelvis Frödings dikt eller von Schiilers dikt från 1795 om den beslöjade gudinnan i Sais).

Hälsningar
Leif Karlsson