Redigering av webplatsen

Sök personal

Ph-värde på aluminiumhydroxidlösning blandad med saltsyralösning.

Man blandar 70cm^3 aluminiumhydroxidlösning med koncentrationen 0.125 mol/dm^3 med 100 cm^3 saltsyralösning med koncentrationen 0.160 mol/dm^3 Vilket ph-värde får blandningen? Någon typ av reaktionsformel krävs.

Frågan är i fel forum

Denna fråga känns bättre lämpad att ställa till någon kemist.