Institutionen för fysik och astronomi bildades den 1 januari 2010 genom en sammanslagning av institutionen för fysik och astronomi och institutionen för fysik och materialvetenskap.

Institutionen för fysik och astronomi har tre huvuduppgifter; Utbildning, Forskning och Samhällssamverkan, vilka utförs inom Astronomi och rymdfysik, Fysikens didaktik, Högenergifysik, Jonfysik, Kärnfysik, Materialfysik, Materialteori, Molekyl och kondenserande materiens fysik, Teoretisk fysik, och Tillämpad kärnfysik
Ni hittar oss i Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Aktuellt

Afterwork 30/9 2014

After work för administratörerna den 30 september kl 16:30 i det södra lunchrummet på Ångströmlaboratoriet (Å14167).

Kostnad: 120 kr per person.

Cedric Linder wins the 2014 ICPE Medal for Physics Education.

The International Commission on Physics Education is pleased to announce that the winner of the 2014 ICPE Medal for outstanding contributions to physics education is Professor Cedric Linder of Uppsala University, Sweden.

The award recognizes Professor Linder's outstanding contributions to physics education research. His work has been notable for its range, depth and impact, as well for its international scope. Educated at universities in South Africa, the USA and Canada, Cedric Linder, in 1996, was awarded the first personal Chair in Physics Education in South Africa. He moved to Uppsala University in 2000, becoming the first Professor of Physics Education Research in Sweden, while still retaining his professorship at the University of the Western Cape.

The latest on Active Galactic Nuclei

Active Galactic Nuclei (AGN) are fuelled by super-massive black holes residing in their centres, making them the most luminous (now extinct) galaxies in the universe. As part of her PhD thesis, Beatriz Villarroel has studied neighbours to two major types of AGN, to gain more insight into similarities and differences between theses types. According to a geometrical unification theory dating back to the 1980s, these two types are intrinsically similar objects, observed from different viewing angles (Type-1: pole-on; Type-2: edge-on). The present work identifies systematic differences in neighbours to Type-1 and Type-2 AGN, clearly showing that there are environmental (thus likely evolutionary) circumstances that influence the appearance of the AGN phenomenon.

Kurskansli Fysik

Kurskansliet har inga fasta öppettider, men det är öppet när vi är på kansliet. Det går bra att boka in ett besök via epost.

Tel: 018 471 3516

Epost: kurskansli@physics.uu.se

Tentamensutlämningen sköts numera av studentservice.

Repetitionskurser 2014

Information kring vilka repetitionskurser i fysik som ges i sommar går att läsa på:

http://www.teknat.uu.se/student/nyheter/repetitionskurser-sommar/repetit...
Marika och Rob
bloggar om livet som fysikstudent i Uppsala.