Skola och samhälle

Institutionen för fysik och astronomi samverkar med olika samhällsfunktioner genom att till exempel organisera studiebesök och visningar, delta i olika expertgrupper samt genom att utföra uppdragsforskning och -utbildning (se länkar till vänster).

Läs mer om institutionens verksamhet i vår folder (länk till vänster).

Vi samarbetar med Förbundet Unga Forskare och erbjuder projekt för gymnasieelever som är intresserade av forskning. De projekt vi för tillfället erbjuder finner ni i projektbanken.

INBJUDAN TILL MÄSTARKLASS

En dag om det stora partikelexperimentet på CERN

Förra året var ett exceptionellt lyckat år för partikelfysikforskningen med ett helt år av insamling av data från den stora partikelkollideraren LHC vid det europeiska forskningslaboratoriet för partikelfysik CERN. Kanske
har man sett de första tecknen av Higgspartikeln som gäckat forskarna in årtionden. Vi vill därför inbjuda gymnasieelever till en spännande mästarklass den 13 mars 2012 (vi träffas i Ångströmlaboratoriets reception kl. 8.50) där vi kommer att berätta om modern fysik, elementarpartiklar och om hur man studerar universums minsta beståndsdelar samt även utföra ett experiment där vi analysera fysikdata från CERN. Mätningen som vi kommer att göra är att bestämma protonens minsta beståndsdelar genom att undersöka produktion av den tunga W-bosonen vid LHC.

Dagen hålls simultant med fem andra städer i Europa och vi har därför möjlighet att avsluta dagen med att diskutera resultatet från vårt experiment med de andra grupperna (Orsay [F], Bologna [I], Geneva [CH], Mainz [D]). Detta möte sker genom en videokonferens (på engelska) som leds av CERN. Videokonferensen är planerad att starta 16:00 och därför räknar vi inte med att alla studenter har möjlighet att närvara i videokonferensen. Vi hoppas dock att en del studenter kan stanna till 17.00. Vi bjuder självfallet deltagarna på lunch och förfriskning under dagen.

Frågor om arrangemanget och anmälningar skickas till Richard Brenner, telefon: 018-4717616.


Frågelådan

Möjligheten att ställa frågor är tyvärr avstängd på obestämd tid. Anledningen är alltför stora mängder spam som har gjort det ohållbart att driva den vidare.

Det går dock fortfarande att läsa de gamla frågorna med svar.

Se: frågelådan.

Aktuella seminarier

Quantum imaging of Dirac Materials

Föreläsare: 
Prof. Alexander V. Balatsky
Institution: 
Los Alamos National Laboratory
Tid: 
2014-10-02 15:15
Plats: 
Å80101
Typ: 
Department wide

Recently a new single-layer material—graphene—has been discovered. This is a material where quasi-particle behavior is described by very same Dirac equation that governs behavior of relativistic particles. Dirac fermionic spectrum leads to very unusual properties of these materials, including Klein paradox, chirality of carriers, unusual electron transport, and impurity states. These properties are not unique to graphene, instead they represent universal consequences of the Dirac spectrum of the fermionic excitation sector. I will explore these similarities with other materials exhibiting similar spectra including d-wave superconductors, superfluid 3He and recently discovered topological insulators and discuss the unique role of symmetries that protect the Dirac spectrum.

Complex magnetism of Cr nanostructures on triangular lattice

Föreläsare: 
Debora Rodrigues
Institution: 
Physics and Astronomy
Tid: 
2014-10-03 12:00
Plats: 
Å80101
Typ: 
Materials Theory

I will discuss frustrated magnetism and the different magnetic states of 1D and 2D Cr nanostructures adsorbed on Pd(111) surface.