Forskning

I Uppsala bedrivs landets kanske mest omfattande forskning inom fysik och astronomi. Forskningen sträcker sig från strängteori, partikelfysik och kärnfysik via atomfysik och materialvetenskap till uppkomsten av planetsystemet och hela vårt universum.

Forskningen innefattar såväl ren grundforskning, vars huvudsakliga syfte är att undersöka de fundamentala naturlagarna och vår plats i universum, som tillämpad forskning om nya material och energiteknik. Uppsala är en aktiv deltagare i ett stort antal ledande nationella och internationella forskningssamarbeten som CERN, ESO, ESA, GSI, AMANDA och MAXLab. Under åren har fysiken i Uppsala genom Manne Siegbahn och sonen Kai Siegbahn belönats med två Nobelpris.

Läs mer om våra forskningsprogram [Extern länk]

Astronomi och rymdfysik

Den astronomiska forskningen i Uppsala spänner över planetsystem, vårt eget och andras, stjärnfysik, till universums storskaliga struktur.
Inom dessa och angränsande forskningsområden utförs observationell, numerisk och teoretisk forskning samt instrumentutveckling.
http://www.physics.uu.se/astro/

FREIA

FREIA är en dyrbar vetenskaplig infrastruktur for forskning och
utveckling av nya partikel acceleratorer samt instrumentation för
forskning vid partikel acceleratorer.
http://www.physics.uu.se/en/freia/

Fysikens didaktik

Inom fysikens didaktik intresserar man sig för frågor som rör undervisningen och lärande av fysik och teknik. Detta kan dels handla om grundforskning, t.ex. att skapa bättre förståelse för studenters uppfattningar om fysik, dels tillämpad forskning, t.ex. utvecklingen av nya laborationsformer.
http://www.physics.uu.se/en/page/didaktik

Högenergifysik

http://www.physics.uu.se/en/hep/

Kärnfysik

http://www.physics.uu.se/np/

Materialfysik

http://material.fysik.uu.se/

Materialteori

http://www.physics.uu.se/mattheo/

Molekyl och kondenserande materiens fysik

Vi har en bred forskningsprofil baserad på experimentella studier av materiens elektroniska struktur. Motiverade av utmaningar som energi, miljö och fundamentala frågeställningar, studerar vi system som spänner ifrån fria atomer, molekyler och kluster till vätskor, molekylära material och enkristallina härda material, med synkrotronstrålningsbaserade spektroskopier som våra främsta verktyg.
http://www.physics.uu.se/molcond/

Teoretisk fysik

Inom teoretisk fysik är strängar, deras teoretiska egenskaper och
matematiska struktur det genomgående temat.
Denna forskning rymmer många problemställningar, från universums uppkomst via proteiner till strukturen hos elementarpartiklar.
http://www.physics.uu.se/teorfys/

Tillämpad kärnfysik

Inom tillämpad kärnfysik bedrivs experimentell forskning
inom existerande och framtida nukleära energitekniker med tonvikt på
diagnostik/mätteknik och kärndata.
http://www.physics.uu.se/sv/tk

Aktuella seminarier

TBA

Föreläsare: 
Miguel Paulos
Institution: 
Physics and Astronomy
Tid: 
2014-10-22 13:45
Typ: 
Theoretical Physics

Complex organic molecules - interstellar to planetary?

Föreläsare: 
Eva Wirström
Institution: 
Onsala Space Observatory
Tid: 
2014-10-23 15:00 - 16:00
Plats: 
Hjorter's room (Å73101)
Typ: 
Astronomy and Space Physics

The presence of organic molecules in the interstellar medium has been known since the 1970’s, but their complexity and the range of environments where they are found continues to increase. In tandem, theories for interstellar chemistry have become more elaborate in order to explain observations. In this talk I will present the evolving theory of complex molecule formation and show recent observational results that might challenge previous paradigms. I will also discuss how molecular isotopic ratios can be used to trace the origin of organic Solar System matter to typical interstellar conditions.

Dynamics of the eta-prime meson at finite temperature

Föreläsare: 
Elisabetta Perotti
Tid: 
2014-10-24 13:15 - 14:15
Plats: 
Oseenska (house 7, floor 3)
Typ: 
Nuclear and Particle Physics

At the present time it is unknown how the U(1) axial anomaly of Quantum Chromodynamics behaves at high temperatures. We therefore want to look for thermal changes of the effects of the anomaly. For example, by studying the properties of the eta-prime meson at high temperatures it would be possible to deduce important information on the axial anomaly, thanks to the deep connection between them. In this thesis the width of the eta-prime as a function of the temperature is studied in the framework of large-N_c Chiral Perturbation Theory, at next-to-leading order, and in the corresponding Resonance Chiral Theory.