Examensarbete hos annan institution, företag, myndighet etc

Du kan göra examensarbeten hos en annan institution, ett företag eller myndighet. Enklast är att söka på företagens hemsidor.

Det ställs vissa krav nivå och innehåll i arbetet för att kunna godkännas. Stäm av med en studievägledare eller med koordinatorn för examensarbeten i förväg.