Forskarutbildningsämnen och ansvariga professorer

Forskarutbildningens målsättningar och regler, vilka inom hela fakulteten, beskrivs i en allmän studieplan.

Forskarutbildningens är organiserad i ämnen, vilka delas in i flera inriktningar. För varje inriktning finns en studieplan, som beskriver specifika detaljer inriktningen i detalj, samt en forskarutbildningsansvarig professor med övergripande kvalitetsansvar. Vid institutionen bedrivs forskarutbildningen inom följande inriktningar:

Läs mer om forskarutbildning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplaner